MÓDULO 4: BOOLEANO, IF/ELSE, STRING, NÚMERO, DOM, EVENTOS E INTERACCIÓN

Numeros: